Scroll to top

Vzdelávanie začína hrou

Vytvárame deťom kvalitné podnetné prostredie, v ktorom sa rozvíjajú svojimi vlastnými silami, vlastným tempom, a sledujú uspokojenie svojich hlbokých vnútorných potrieb.

Koncept vzdelávania

Vek od narodenia do 6 rokov považujeme za veľmi dôležitý, pretože práve v tomto období deti nadobúdajú kľúčové zručnosti a znalosti pre ich celý život. Našim centrálnym konceptom je škandinávsky prístup vzdelávania s Montessori prvkami.

Rozvoj<br />
osobnosti

Rozvoj
osobnosti

Sociálny<br />
vývoj

Sociálny
vývoj

Zvedavosť a Kreativita

Zvedavosť a Kreativita

Komunikácia a empatia

Komunikácia a empatia

Komunikácia v anglickom jazyku

Komunikácia v anglickom jazyku

Telo, zmysly a pohyb

Telo, zmysly a pohyb

Moderné podnetné prostredie

Moderné podnetné prostredie

Finančná<br />
gramotnosť

Finančná
gramotnosť

Moderné<br />
technológie

Moderné
technológie

Príroda<br />
a ekológia

Príroda
a ekológia

Rozvoj<br />
osobnosti

Rozvoj
osobnosti

Sociálny<br />
vývoj

Sociálny
vývoj

Jazyk<br />
a komunikácia

Jazyk
a komunikácia

Telo, zmysly<br />
a pohyb

Telo, zmysly
a pohyb

Kultúra<br />
a kreativita

Kultúra
a kreativita

Montessori<br />
prvky

Montessori
prvky

Moderné<br />
technológie

Moderné
technológie

Finančná<br />
gramotnosť

Finančná
gramotnosť

Príroda<br />
a ekológia

Príroda
a ekológia

Cudzí jazyk<br />
denne

Cudzí jazyk
denne

Máme za sebou

Zloženie Alfa tímu
Učiteľskú históriu máme v rodine, a preto sme sa rozhodli vybudovať hlavný tím na týchto základoch.

Založenie spoločnosti
Našej misii sme dali právny rámec založením akciovej spoločnosti Alfa Škôlka.

Vytvorenie vizuálnej identity
Naše myšlienky boli zhmotnené do slov a dizajnu s pomocou jedného z najkvalitnejších dizajnových štúdií na Slovensku.

Na čom pracujeme

Metodika
Spojením montessori, dánskeho a nášho prístupu vytvárame metodiku, ktorá pripraví deti na svet 21. storočia.

Architektonická súťaž
Pracujeme na organizácii architektonickej súťaže, ktorá bude zverejnená vo februári 2022.

Získavanie partnerov
Našu víziu predstavujeme ľuďom a spolupracujeme s tými, ktorých myslenie je na rovnakej vlnovej dĺžke ako naše.

Máme pred sebou

Otvorenie prvej škôlky
Brány našej pilotnej škôlky otvárame v roku 2024 a urobíme všetko preto, aby bol tento plán úspešný.

Budovanie ďalších škôlok
Do roku 2025 otvoríme ďalších 8 škôlok s pomocou našich partnerov a investorov.

Založenie občianskeho združenia
Pre podporu detí a rodičov zo sociálne slabšieho prostredia založíme občianske združenie.

Vytvorenie investičného fondu
Vytvorením fondu umožníme investorom pomôcť zlepšiť kvalitu vzdelávania a súčasne zhodnotiť svoje finančné prostriedky.

Máme za sebou

Zloženie Alfa tímu
Učiteľskú históriu máme v rodine, a preto sme sa rozhodli vybudovať hlavný tím na týchto základoch.

Založenie spoločnosti
Našej misii sme dali právny rámec založením akciovej spoločnosti Alfa Škôlka.

Vytvorenie vizuálnej identity
Naše myšlienky boli zhmotnené do slov a dizajnu s pomocou jedného z najkvalitnejších dizajnových štúdií na Slovensku.

Vytvorenie návrhu priestorov
Pre potrebu vytvorenia moderných priestorov našich Alfa Škôlok, sme zorganizovali verejnú projektovú architektonickú súťaž návrhov.

Na čom pracujeme

Dokončenie projektovej dokumentácie
Spolu s našimi dodávateľskými partnermi dopracovávame dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v lokalite Prúdy Sereď.

Tvorba unikátnej metodika
Spojením montessori, dánskeho a nášho prístupu vytvárame metodiku, ktorá pripraví deti na svet 21. storočia.

Získavanie partnerov
Našu víziu predstavujeme ľuďom a spolupracujeme s tými, ktorých myslenie je na rovnakej vlnovej dĺžke ako naše.

Máme pred sebou

Založenie občianskeho združenia
Pre podporu detí a rodičov zo sociálne slabšieho prostredia založíme občianske združenie.

Vytvorenie investičného fondu
Vytvorením fondu umožníme investorom pomôcť zlepšiť kvalitu vzdelávania a súčasne zhodnotiť svoje finančné prostriedky.

Otvorenie prvej škôlky
Brány našej pilotnej škôlky plánujeme otváriť v roku 2024 a urobíme všetko preto, aby bol tento plán úspešný.

Budovanie ďalších škôlok
V roku 2025 plánujeme otvoriť ďalších 8 škôlok s pomocou našich investičných a sponzorských partnerov.

Pomôcť zlepšiť úroveň vzdelávania nám môžete aj vy. Staňte sa našim partnerom.

Pomôcť zlepšiť úroveň vzdelávania nám môžete aj vy. Staňte sa našim partnerom.

Chcete navštevovať Alfa škôlku?
Prihláste sa na náš newsletter.

Chcete navštevovať Alfa škôlku? Prihláste sa na náš newsletter.