Scroll to top

Čomu veríme v našej škôlke


Alfa Škôlka - 1. mája 2022 -

Čas, keď umiestňuje rodič dieťa do škôlky môže byť pre obe strany náročný. Už samotný výber škôlky, nie je jednoduchá úloha pre rodiča, keďže mu záleží na tom, kto sa o ich dieťa bude starať a rozvíjať ho. Z toho dôvodu prinášame súhrn bodov, prečo si vybrať práve Alfa Škôlku.

Rozvoj osobnosti

Veríme, že z každého dieťaťa môže vyrásť úspešný človek, ktorý si vie určiť, čo je pre neho dôležité a v čom sa chce angažovať. Cieľom je odhaliť silné stránky jedincov a podporovať ich rozvoj.

Sociálny vývoj

Veríme, že základnými prvkami zdravého vývoja detí sú láska, dôvera, rešpekt, empatia a sloboda. Voči sebe samému, iným deťom, a zároveň dospelým. Aktivity podnecujúce tieto aspekty už v mladom veku vedú k zdravému sebavedomiu v dospelosti.

Zvedavosť a Kreativita

Veríme, že rozvoj kreativity u malých detí vedie k samostatnému riešeniu problémov, podporuje zvedavosť, fantáziu, sebarealizáciu.

Komunikácia a empatia

Veríme, že už najmenšie deti dokážu odkomunikovať svoje potreby a netreba rozmýšľať za ne. Je potrebné dostatočne im načúvať a rozvíjať ich komunikačné schopnosti krok za krokom s prihliadnutím na ich tempo.

Komunikácia v anglickom jazyku

Veríme, že v dnešnom svete je znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka nevyhnutnosťou, a preto deti majú dennú dávku angličtiny s native speakrom.

Telo, zmysly a pohyb

Veríme, že telo, ktoré dostane dostatok všestranného pohybu má správne fungujúce zmysly a vnímanie okolitého sveta.

Moderné podnetné prostredie

Veríme, že dieťa, ktoré vyrastá v príjemnom a podnetnom prostredí dokáže svoje schopnosti rozvíjať rýchlejšie a stabilnejšie.

Finančná gramotnosť

Veríme, že už malé deti rozumejú “obchodu” v jeho veľmi zjednodušenej podobe. Preto vytvárame a podporujeme prostredie, ktoré podnecuje deti k finančnej “rozumnosti”.

Moderné technológie

Veríme, že moderné technológie nepochybne patria aj deťom 21. storočia. Sme za ich využívanie v rozumnej miere v súčinnosti so psychomotorickým vývinom detí (interaktívne tabule, interaktívne knihy, perá, roboty, …).

Príroda a ekológia

Veríme, že práve generácia Alfa je tá, ktorá bude musieť prísť s riešeniami ekológie, aby ľudstvo prežilo. Z tohto dôvodu vedieme deti k ekologickým prvkom od prvého dňa s nami.