Scroll to top

Education begins with play

We create a quality stimulating environment where children develop in their own way, at their own pace, and pursue the satisfaction of their deep inner needs.

Concept of education

We consider the age from birth to 6 years to be very important, as it is during this period that children acquire key skills and knowledge for their whole life. Our central concept is the Scandinavian educational approach with Montessori elements.

Rozvoj<br />osobnosti

Personality
Development

Sociálny<br />vývoj

Social
Development

Zvedavosť a Kreativita

Curiosity and Creativity

Komunikácia a empatia

Communication and Empathy

Komunikácia v anglickom jazyku

Communication in English

Telo, zmysly a pohyb

Body, Senses and Movement

Moderné podnetné prostredie

Modern Stimulating Environment

Finančná<br />gramotnosť

Financial
Literacy

Moderné<br />technológie

Modern
Technology

Príroda<br />a ekológia

Nature
and Ecology

Rozvoj<br />osobnosti

Personality
Development

Sociálny<br />vývoj

Social
Development

Jazyk<br />a komunikácia

Language
and Communication

Telo, zmysly<br />a pohyb

Body, Senses
and Movement

Kultúra<br />a kreativita

Culture
and Creativity

Montessori<br />prvky

Montessori
Elements

Moderné<br />technológie

Modern
Technology

Finančná<br />gramotnosť

Financial
Literacy

Príroda<br />a ekológia

Nature
and Ecology

Cudzí jazyk<br />denne

Foreign Language
Daily

We have already done

Alfa team composition
Teaching is deeply based in our family, so we decided to build the core team on that foundation.

Company establishment
We have given a legal framework to our mission by establishing the Alfa Škôlka joint-stock company.

Creating a visual identity
Our ideas were transformed into words and design with the help of one of the highest quality design studios in Slovakia.

We are working on

Methodology
By combining Montessori, Danish and our approach, we create a methodology that prepares children for the world of the 21st century.

Architectural competition
Pracujeme na organizácii architektonickej súťaže, ktorá bude zverejnená vo februári 2022.

Acquiring partners
We present our vision to people and collaborate with those whose thinking is on the same wavelength as ours.

Máme pred sebou

Otvorenie prvej škôlky
Brány našej pilotnej škôlky otvárame v roku 2024 a urobíme všetko preto, aby bol tento plán úspešný.

Budovanie ďalších škôlok
Do roku 2025 otvoríme ďalších 8 škôlok s pomocou našich partnerov a investorov.

Založenie občianskeho združenia
Pre podporu detí a rodičov zo sociálne slabšieho prostredia založíme občianske združenie.

Vytvorenie investičného fondu
Vytvorením fondu umožníme investorom pomôcť zlepšiť kvalitu vzdelávania a súčasne zhodnotiť svoje finančné prostriedky.

We have already done

Alfa team composition
Teaching is deeply based in our family, so we decided to build the core team on that foundation.

Company establishment
We have given a legal framework to our mission by establishing the Alfa Škôlka joint-stock company.

Creating a visual identity
Our ideas were transformed into words and design with the help of one of the highest quality design studios in Slovakia.

Vytvorenie návrhu priestorov
Pre potrebu vytvorenia moderných priestorov našich Alfa Škôlok, sme zorganizovali verejnú projektovú architektonickú súťaž návrhov.

We are working on

Completion of project documentation
Together with our contractors we are finalizing the documentation for the building permit and implementation of the construction in the Prúdy Sereď location.

Creating a unique methodology
By combining Montessori, Danish and our approach, we create a methodology that prepares children for the world of the 21st century.

Acquiring partners
We present our vision to people and collaborate with those whose thinking is on the same wavelength as ours.

Máme pred sebou

Založenie občianskeho združenia
Pre podporu detí a rodičov zo sociálne slabšieho prostredia založíme občianske združenie.

Vytvorenie investičného fondu
Vytvorením fondu umožníme investorom pomôcť zlepšiť kvalitu vzdelávania a súčasne zhodnotiť svoje finančné prostriedky.

Otvorenie prvej škôlky
Brány našej pilotnej škôlky plánujeme otváriť v roku 2024 a urobíme všetko preto, aby bol tento plán úspešný.

Budovanie ďalších škôlok
V roku 2025 plánujeme otvoriť ďalších 8 škôlok s pomocou našich investičných a sponzorských partnerov.

Pomôcť zlepšiť úroveň vzdelávania nám môžete aj vy. Staňte sa našim partnerom.

Pomôcť zlepšiť úroveň vzdelávania nám môžete aj vy. Staňte sa našim partnerom.

Chcete navštevovať Alfa škôlku?
Prihláste sa na náš newsletter.

Chcete navštevovať Alfa škôlku? Prihláste sa na náš newsletter.