Scroll to top

Kontakt

Alfa Preschool a.s.

IČO: 54240883
DIČ: 2121608159
IČ DPH: SK2121608159

Sídlo
Jesenského 3000/59
92601 Sereď

Kontaktné Údaje

info@alfaskolka.sk
Martina Dolejská
+421 948 948 162

Kancelária
Pažitná 1017/37B
92601 Sereď

Alfa Škôlka o.z.

IČO: 55094104

Sídlo
Jesenského 3000/59
92601 Sereď

Kontaktné Údaje

oz@alfaskolka.sk
Marek Tuška
+421 940 654 649

Kancelária
Pažitná 1017/37B
92601 Sereď

Alfa Society Fund SK,
investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s.

IČO: 55899129

Sídlo
Jesenského 3000/59
92601 Sereď

Kontaktné Údaje

fond@alfaskolka.sk
Marek Tuška
+421 940 654 649

Kancelária
Pažitná 1017/37B
92601 Sereď

Prevádzka

Alfa Škôlka Sereď
sered@alfaskolka.sk

Prevádzka

Alfa Škôlka Blatnica
blatnica@alfaskolka.sk

Prevádzka

Alfa Škôlka Veľké Úľany
velkeulany@alfaskolka.sk

Kontaktný formulár

Kontaktny Formular

Chcete navštevovať Alfa škôlku?
Prihláste sa na náš newsletter.

Chcete navštevovať Alfa škôlku? Prihláste sa na náš newsletter.