Scroll to top

Partneri

Našim všeobecným cieľom je zlepšovať vzdelávanie na Slovensku, v Európe a vo Svete. Sme si vedomí, že tento cieľ je väčší ako my sami. Veríme, že je to cieľ celej spoločnosti mať vzdelané, gramotné obyvateľstvo, ktoré môže byť porovnávané s najvyspelejšími krajinami. Z tohto dôvodu sme otvorení nadväzovaniu spoluprác/partnerstiev s kýmkoľvek, kto vie pomôcť nám a zároveň my jemu.

Stačí nás kontaktovať a spôsob spolupráce nájdeme.

Dodávateľské partnerstvo
Dodávanie potravín, kníh, hračiek,
audio a video techniky alebo služieb.

Sponzorské partnerstvo
Finančná alebo nefinančná
bezodplatná podpora.

Investičné partnerstvo
Vlastná franchise prevádzka alebo podiel v investičnom fonde.

Dodávatelia

scale_black

Sponzori

Investori

Chcete navštevovať Alfa škôlku?
Prihláste sa na náš newsletter.

Chcete navštevovať Alfa škôlku? Prihláste sa na náš newsletter.